அரசியல்

img

கொரோனா தாக்குதலும் சர்வதேச அரசியலும்... ஸ்ரீரசா

கியூபா சர்வதேசியப் பாட்டாளி வர்க்கத் தத்துவ அறத்தின் படி தன்னை, தன் தேசத்து மருத்துவர்களை,தன் தேசத்து மருந்துகளைச் சர்வ தேசத்துக்கும் வழங்குகிறது....

;