செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 4, 2020

இந்தியா

img

​​​​​​​இந்தியாவில் 50 ஆண்டுகளில் நாலறை கோடி பெண்கள்  மாயம்

இந்தியாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் நாலறை கோடி பெண்கள்  மாயமாகி உள்ள அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

;