அஞ்சல் துறை

img

இந்தி, ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே அஞ்சல் துறைத் தேர்வுகள்

அஞ்சல் துறைத் தேர்வுகள், பொது வாக இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்திலும், இந்தி மொழி பேசாத மாநிலங்களைப் பொறுத்தவரை - 23 மாநிலமொழிகளிலும் வினாத்தாள்கள் அமையும்...

;