பெஹ்லுகான்

img

‘பெஹ்லுகான் மகன்களுக்கு நிவாரணம்!’

கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக ஏற்பட்டுள்ள கறையைச் சரிசெய்வதற்கு நேர்மையான முறையில் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். உண்மையான கயவர்கள் வழக்கிலிருந்து வேண்டுமென்றே விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்குப் போதுமான சாட்சியம் இருக்குமானால்....

img

பெஹ்லுகான் கொலை வழக்கில் 6 பேரும் விடுதலை!

பெஹ்லு கான் கொலைவழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தப்பியுள்ளனர்.இது பெஹ்லு கான் குடும்பத்தினரையும், மனித உரிமை ஆர்வலர்களையும் அதிர்ச்சிக்கும் அதிருப்திக்கும் உள்ளாக்கி இருக்கிறது....

;