செவ்வாய், அக்டோபர் 20, 2020

மாவட்டங்கள்

அவிநாசியில் பருத்தி ஏலம்

அவிநாசி,ஜூன் 26 – அவிநாசியில் ரூ .24.37 லட்சம் மதிப்பிலான பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது.  அவிநாசி வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டு றவு விற்பனை சங்கத்தில் வார ந்தோறும் பருத்தி ஏலம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வாரம் நடந்த பருத்தி ஏலத்திற்கு 2 ஆயிரத்து 185 பருத்தி மூட்டைகள் வந்திருந்தன. இதில் ஆர்.சி.எச், பி.டிரகப்பருத்தி குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 3 ஆயிரத்து 800 முதல் ரூ. 4 ஆயிரத்து 510 வரையிலும், மட்டரக பருத்தி குவிண் டால் ஒன்றுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து 500 ரூபாய் வரையிலும் வியா பாரிக ஏலத்தில் எடுத்த னர். ஏலத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 24.37 லட்சம் ஆகும்.

;