புதன், செப்டம்பர் 30, 2020

அகில இந்திய

img

மத்திய அரசு செயல்படுத்திட உள்ள நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தை விரைவில் அமலாக்கிடுக.... அகில இந்திய விவசாயத் தொழிலாளர் சங்க மாநிலக்குழு தீர்மானம்

வேலை நாட்களையும் மேலும் கூடுதலாக்கி அறிவிக்க வேண்டுமெனவும் ஊரக வேலைத்திட்டத்தின் விரிவாக்கம் என இல்லாமல்....

img

துயரத்தின் பிடியில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் : கிராமப்புற வேலை உறுதித்திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பை அனைவருக்கும் விரிவுபடுத்துக!

‘இப்போதில்லை யென்றால் எப்போதுமில்லை’ என்ற வேட்கையுடன் இந்த ஊரடங்கு காலக்கட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு....

;