வியாழன், அக்டோபர் 22, 2020

உலுக்கிய பயங்கர நிகழ்வு

img

யார் குற்றவாளி?

உலகை உலுக்கிய பயங்கர நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட் துறை முகப் பகுதியில் செவ்வாயன்று மதியம் நேர்ந்த அம்மோனியம் நைட்ரேட் வெடிபொருள் வெடித்த நிகழ்வு உலகளாவிய அதிர்ச்சியை ஏற் படுத்தியுள்ளது.

;