திங்கள், அக்டோபர் 26, 2020

ஊழியர்களுக்கு சம்பளம்

img

தட்டிய கதவு திறக்கப்பட வேண்டும்! - எஸ்.சாம்பசிவன்

எனது ஊழியர்களுக்கு சம்பளமும், பென்ஷன் தாரர்களுக்கு பென்சனும் கொடுத்திட நிதி அமைச்சகம் பண உதவி செய்ய வேண்டும்

;