புதன், செப்டம்பர் 30, 2020

கிராமப்புற வேலை

img

துயரத்தின் பிடியில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் : கிராமப்புற வேலை உறுதித்திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பை அனைவருக்கும் விரிவுபடுத்துக!

‘இப்போதில்லை யென்றால் எப்போதுமில்லை’ என்ற வேட்கையுடன் இந்த ஊரடங்கு காலக்கட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு....

img

கிராமப்புற வேலை உறுதித் திட்டம் இந்தாண்டு கூலி ரூ.229 ஆக நிர்ணயம் பி.ஆர்.நடராஜன் கேள்விக்கு அமைச்சர் பதில்

ஒவ்வோராண்டும் விவசாயத்தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலை புள்ளிகள் அடிப்படையில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் மத்திய கிராமப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகம் ஊதிய விகிதங்களை மாற்றி அமைக்கிறது.....

;