திங்கள், அக்டோபர் 26, 2020

மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின்

img

மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மலையாள நாளிதழ் ‘தேசாபிமானி’ கோவை செய்திப் பிரிவு துவக்கம்

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மலை யாள நாளிதழான தேசாபிமானியின் கோவை செய்திப்பிரிவு ஞாயிறன்று துவக்கப்பட்டது.

;