செவ்வாய், அக்டோபர் 20, 2020

Appraisal

img

தொடர் சரிவில் இந்தியப் பொருளாதாரம்... வளர்ச்சிக் குறியீடான பிஎம்ஐ 50க்கும் கீழே போனது

பல கம்பெனிகள் & நிறுவனங்கள் ஆர்டர் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டு இருக்கின்றனர்....

;