திங்கள், அக்டோபர் 26, 2020

Red Alert

img

சிவப்பு நிறத்துக்கும் ரெட் அலர்ட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை

ஒவ்வொரு அளவு மழைக்கும் ஒவ்வொரு நிறம் பயன்படுத்தப்படுவது போல சிவப்பு நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது...

;