வியாழன், அக்டோபர் 22, 2020

global rating agency

img

2020-ல் இந்தியாவின் ஜிடிபி 3.1 சதவீதமாக குறையும் - மூடிஸ் கணிப்பு

இந்தியாவின் ஜிடிபி விகிதம் நடப்பு ஆண்டில் 3.1 சதவீதம் குறையும் என்று சர்வதேச மதிப்பீட்டு நிறுவனமான மூடிஸ் கணித்துள்ளது.

;