திங்கள், அக்டோபர் 26, 2020

police officers immediately

img

காவல் நிலைய அதிகாரிகளை உடனே கைது செய்க!

தமிழக காவல்துறை வரலாற்றில் முதன் முறையாக ஒரு வழக்கில் காவல் நிலையத்தில்  இருந்த எல்லோரையும் இடம்மாற்றி விட்டு புதிய வர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

;