ஞாயிறு, அக்டோபர் 25, 2020

world steel association

img

மே மாதத்தில் இந்தியாவில் கச்சா எஃகு உற்பத்தி 39 சதவீதம் சரிவு

கடந்த மே மாதத்தில், இந்தியாவில் கச்சா எஃகு உற்பத்தி, 39 சதவீதம் சரிந்துள்ளதாக உலக எஃகு சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

;