தலையங்கம்

img

இடஒதுக்கீட்டில் அரங்கேறும் அநீதி

பொதுப்பட்டியலில் இருக்கும் கல்வித் துறையை குறிப்பாக உயர்கல்வித்துறையை மத்திய பாஜக கூட்டணி அரசு கொஞ்சம் கொஞ்ச மாக மத்திய பட்டியலுக்கு மாற்றி வருகிறது.

;